Aktualności

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące uchwalonej przez Sejm RP ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

STANOWISKO

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 29 lipca 2016 r.

w przedmiocie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Krajowa Rada Sądownictwa w związku z treścią art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako organu władzy stojącego na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o rozważenie możliwości wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego, na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji, z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchwalonej 22 lipca 2016 r. w trybie prewencyjnym – przed jej podpisaniem i deklaruje jednocześnie, że w najbliższym czasie przedstawi szczegółowe uwagi w tym zakresie.

< powrót

print