Aktualności

100-lecie odrodzonego sądownictwa w Polsce

Z okazji rozpoczęcia obchodów 100-lecia odrodzonego sądownictwa polskiego w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa 28 września 2017 r. medal Zasłużony dla Wymiaru SprawiedliwościBene Merentibus Iustitiae otrzymali:

- Maciej BOBROWICZ, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

- Nuria DÍAZ ABAD, Przewodnicząca Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)

- Nils ENGSTAD, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE)

- Thomas GUDDAT, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów i Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia „Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na Rzecz Demokracji i Wolności” (MEDEL)

- Sędzia profesor Krystian MARKIEWICZ, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

- Danut PRZYWARA, Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

- Jacek TRELA, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Przyznanie medalu osobom, które nie są sędziami w stanie spoczynku to podziękowanie za ich zaangażowanie w budowę demokratycznego państwa prawa i ochronę trójpodziału władzy. Od 2007 roku, kiedy medal został ustanowiony, otrzymywali go głównie sędziowie, którzy przechodzili w stan spoczynku i wyróżniali się wyjątkowym zaangażowaniem w pracę orzeczniczą, a także poza orzeczniczą.

W drugiej części uroczystości prof. dr hab. Arkadiusz Bereza przedstawił kalendarium wydarzeń sprzed 100 lat w wystąpieniu "Początki odrodzonego sądownictwa polskiego", a sędzia Sądu Najwyższego Jacek Gudowski podzielił się faktami i refleksami związanymi z reformami sądownictwa w II Rzeczypospolitej.

galeria zdjęć

< powrót

print