Aktualności

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie Kongresu Prawników Polskich


    Krajowa Rada Sądownictwa wyraża poparcie dla inicjatywy Kongresu Prawników Polskich, organizowanego w Katowicach w dniu 20 maja 2017 r. przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i zachęca przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych do wzięcia udziału w Kongresie.

< powrót

print