Aktualności

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 26 maja 2017 r. w przedmiocie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów regulujących tryb wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

STANOWISKO

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 26 maja 2017 r.

w przedmiocie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów regulujących tryb wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (sygn. akt K 3/17)

 

 

 

            Krajowa Rada Sądownictwa w całości podziela stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, sformułowane w piśmie procesowym Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego z 31 marca 2017 r. (znak: l Prez. 308/17), przemawiające za uznaniem, że przepisy regulujące tryb wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego są zgodne Konstytucją RP.

            Rada w pełni podtrzymuje również swoje stanowisko z 10 marca 2017 r. (nr WO 401-6/17), w tym stwierdzenie, że wniosek grupy posłów w sprawie K 3/17 należy uznać za formę politycznego nacisku na władzę sądowniczą.

 

 

 

< powrót

print