Aktualności

UCHWAŁA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z 18 lipca 2017 r. zwracająca się do Prezydenta RP o zgłoszenie veta i zabranie głosu w sprawie projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższego

UCHWAŁA Nr 231/2017 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 18 lipca 2017 r.

    Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zgłoszenie weta do ustaw nowelizujących ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw i ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Sejm RP w dniu 12 lipca 2017 r., a przez Senat RP w dniu 15 lipca 2017 r.
   Jednocześnie Rada apeluje do Pana Prezydenta, jako strażnika Konstytucji o zabranie głosu w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, który w wielu punktach narusza  przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Krajowa Rada Sądownictwa ponawia prośbę o spotkanie Pana Prezydenta z Radą w możliwie najkrótszym terminie.


                                                                        

< powrót

print