Aktualności

Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dotyczące poprawy transgranicznego dostępu do dowodów elektronicznych w sprawach karnych

Komisja Europejska otworzyła ostatnio konsultacje publiczne w celu zebrania danych na temat aktualnych praktyk w zakresie dowodów w formie elektronicznej w sprawach transgranicznych w państwach członkowskich. Poniżej link do stosownej strony: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-improving-cross-border-access-electronic-evidence-criminal-matters_en

Celem Komisji jest zgromadzenie danych pochodzących od szerokiego kręgu zainteresowanych stron, w tym władz publicznych, sędziów etc. Kwestionariusz (dołączony do wiadomości, ale preferowane jest wypełnienie go on-line) może być wypełniany przez organy sądowe i / lub poszczególnych sędziów i prokuratorów. 

Konsultacje publiczne są otwarte do 27 października 2017 r.

Kwestionariusz można wypełniać online (poniżej link do wersji polskiej): 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/510a6c0e-5708-40ae-a3bc-0bb9b38106d5?draftid=8f6290ff-0f83-4297-a3d3-d428c08e30bf&surveylanguage=PL#page0

Można również pobrać kwestionariusz (link lub załączony do informacji plik angielski lub polski) i wypełnić go samodzielnie a następnie przesłać dokument/skan, wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami wyjasniającymi, na adres mailowy odpowiedniego zespołu Komisji Europejskiej: ec-e-evidence-consultation@ec.europa.eu .

 

< powrót

print