Aktualności

STANOWISKO PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zorganizowanej akcji insynuacji i oskarżeń wobec sędziów

STANOWISKO

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie zorganizowanej akcji insynuacji i oskarżeń wobec sędziów

 

 

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z ogromnym zaniepokojeniem przyjmuje doniesienia medialne dotyczące zachowań urzędujących sędziów, polegających na inspirowaniu lub nadzorowaniu zorganizowanej akcji insynuacji i oskarżeń pod adresem innych sędziów.

Choć sędziowie, jako osoby sprawujące władzę publiczną, mogą być zawsze adresatem krytyki społecznej i medialnej, to jednak należy stanowczo zaprotestować przeciwko takim działaniom, jakie zostały ujawnione w ostatnich dniach.

Taka działalność zasługuje na najwyższe potępienie i uchybia godności urzędu sędziego, uzasadniając wątpliwości co do nieskazitelności charakteru zaangażowanych w nią osób – cechy, którą każdy sędzia powinien się charakteryzować.

W ocenie Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa niezbędne jest dokładne zbadanie wszystkich doniesień medialnych przez organy ścigania oraz przez właściwego rzecznika dyscyplinarnego sędziów.

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa oczekuje, że członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, których nazwiska pojawiają się w mediach w związku z tą aferą, niezwłocznie złożą pisemne wyjaśnienia co do swojego udziału w tym procederze.

 

 

Przewodniczący

Krajowej Rady Sądownictwa

 

                                                                                                                                   sędzia Leszek Mazur

< powrót

print