Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa o zgłoszeniu Prezydentowi RP kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego.

Uprzejmię informujemy, że

dzień 31.10.2016 r. jest dniem wolnym od pracy w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa.

print