e-nominacje

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

więcej >

Komunikat w związku z obwieszczeniem o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym

więcej >

Wykazy osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 6-9 listopada 2018 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

więcej >

Wykazy osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 16-19 października 2018 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego

więcej >

Wykazy osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 20-23 listopada 2018 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego

więcej >

Aktualności

zobacz wszystkie >

Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa z 22 listopada 2018 r. do Trybunału Konstytucyjnego

UCHWAŁA NR 577/2018 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.) oraz art. 388 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.)

więcej >

Kalendarium

zobacz wszystkie >

print