e-nominacje

 

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie zarzutów postawionych we wniosku Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (sygn. akt Kp 1/15)

więcej >

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 5 marca 2015 r.

Krajowa Rada Sądownictwa, w związku z wnioskiem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2015 r., odnosząc się do zagadnień w nim podniesionych, przedstawia poniższe stanowisko:
Zmieniony dział IVa ustawy dotyczy zakresu praw i wolności obywatelskich unormowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących ochronę danych osobowych zawartych w aktach spraw sądowych...

 
Krajowa Rada Sądownictwa, w związku z wnioskiem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2015 r., odnosząc się do zagadnień w nim podniesionych, przedstawia poniższe stanowisko:


Zmieniony dział IVa ustawy dotyczy zakresu praw i wolności obywatelskich unormowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących ochronę danych osobowych zawartych w aktach spraw sądowych.
Krajowa Rada Sądownictwa, w związku z wnioskiem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2015 r., odnosząc się do zagadnień w nim podniesionych, przedstawia poniższe stanowisko:


Zmieniony dział IVa ustawy dotyczy zakresu praw i wolności obywatelskich unormowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących ochronę danych osobowych zawartych w aktach spraw sądowych.
więcej >

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 29 grudnia 2014 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa, jako konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, z niepokojem analizuje wydarzenia i dyskusje, których przyczyną była ocena przebiegu wyborów samorządowych...

 Krajowa Rada Sądownictwa, jako konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, z niepokojem analizuje wydarzenia i dyskusje, których przyczyną była ocena przebiegu wyborów samorządowych.
    W związku z wypowiedziami, zarzucającymi Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego i Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego wpływanie na sądy rozpatrujące protesty wyborcze i „terroryzowanie sędziów”, Krajowa Rada Sądownictwa w poczuciu odpowiedzialności za dobro Państwa oraz sędziowską godność i niezawisłość jest zmuszona do ponownego zajęcia stanowiska. Sprzeciw budzą wypowiedzi podważające zaufanie do sędziów, którzy w orzekaniu są i muszą być niezawiśli, bezstronni i apolityczni. W demokratycznym państwie prawnym wszystkie sprawy są rozstrzygane przez sądy na podstawie prawa i niezależnie od presji opinii publicznej, sugestii środowisk politycznych czy organów sądowych. Protesty wyborcze rozpatrywane są na podstawie konkretnego materiału dowodowego i, w przypadkach uzasadnionych, sądy uwzględniają złożone protesty. Zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej są podstawą ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem sugestie o naciskach wywieranych na sędziów przez Prezesów najwyższych instancji sądowych stanowią podważenie fundamentów demokracji. Sądy nie mogą być elementem gry politycznej.
    Krajowa Rada Sądownictwa nie może być obojętna wobec tak niepokojących wydarzeń i w tej sprawie popiera oświadczenie Prezesów najwyższych sądów, którzy bronili niezawisłości sędziów jako gwarancji ochrony praw obywateli. 
więcej >

Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 3-6 listopada 2015 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

więcej >

Rezygnacja prof. Romana Hausera z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

Prof. Roman Hauser złożył 5 listopada 2015 r. pismo z rezygnacją z dniem 6 listopada 2015 r. z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Decyzja ta związana jest z wyborem prof. R. Hausera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Zgodnie uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego kadencja nowo wybranego sędziego rozpoczyna się 7 listopada 2015 r.

Aktualności

zobacz wszystkie >

Kalendarium

zobacz wszystkie >

print