e-nominacje

Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 9-12 grudnia 2014 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

więcej >

Powołanie Fundacji „Dom Sędziego Seniora”

Po kilkunastomiesięcznych pracach na projektem powołania domu dla samotnych sędziów w stanie spoczynku 1 października 2014 r. pod patronatem KRS został podpisany akt notarialny powołujący Fundację Dom Sędziego Seniora. Krajowej Radzie Sądownictwa udało się zjednoczyć dla tego szczytnego celu wszystkie organizacje sędziowskie...

więcej >

Stanowisko dotyczące stawek awansowych sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa ponownie zwraca uwagę, że art. 91a Prawa o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 56, poz. 459) oraz o zmianie niektórych innych ustaw nadal budzą poważne wątpliwości interpretacyjne...

więcej >

Wybór Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

W związku z upływem kadencji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu plenarnym 3.09.2014 r. wysłuchała pięciu kandydatów na to stanowisko przedstawionych przez zgromadzenia ogólne sędziów sądów apelacyjnych...

więcej >

Opinia

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 2 września 2014 r. w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 2 września 2014 r. w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych
więcej >

Uhonorowanie zasłużonych sędziów

W uznaniu za niezłomność w dochowaniu wierności zasadzie niezawisłości sędziowskiej, postawę oraz działalność w latach 1980-1989 ubiegłego wieku, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła uroczyście uhonorować medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”...

W uznaniu za niezłomność w dochowaniu wierności zasadzie niezawisłości sędziowskiej, postawę oraz działalność w latach 1980-1989 ubiegłego wieku, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła uroczyście uhonorować medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”
więcej >

Aktualności

zobacz wszystkie >

Kalendarium

zobacz wszystkie >

print