Wykaz

Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 2-5 września 2014 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 6-9 maja 2014 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 10-13 czerwca 2014 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
więcej >

Uhonorowanie zasłużonych sędziów

W uznaniu za niezłomność w dochowaniu wierności zasadzie niezawisłości sędziowskiej, postawę oraz działalność w latach 1980-1989 ubiegłego wieku, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła uroczyście uhonorować medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”...

W uznaniu za niezłomność w dochowaniu wierności zasadzie niezawisłości sędziowskiej, postawę oraz działalność w latach 1980-1989 ubiegłego wieku, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła uroczyście uhonorować medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”
więcej >

Prof. Roman Hauser, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, doktorem honoris causa UMCS

W uznaniu dla dotychczasowego dorobku naukowego i wkładu w rozwój sądownictwa administracyjnego w Polsce Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nadal prof. Romanowi Hauserowi, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa tytuł doktora honoris causa. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 25 czerwca 2014 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS.

W uznaniu dla dotychczasowego dorobku naukowego i wkładu w rozwój sądownictwa administracyjnego w Polsce Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nadal prof. Romanowi Hauserowi, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa tytuł doktora honoris causa. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 25 czerwca 2014 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS.
więcej >

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 31 lipca 2014 r. (Nr WOK 020-87/14)

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne

więcej >

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 31 lipca 2014 r. (Nr WOK 401-16/14; dot. WOK 0752-10/14)

w przedmiocie funkcjonowania Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej

więcej >

Uchwała Nr 325/2014 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie wniosku do Ministra Sprawiedliwości o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych

więcej >

Aktualności

zobacz wszystkie >

Kalendarium

zobacz wszystkie >

print