Wykaz

Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 9-11 lipca 2014 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 6-9 maja 2014 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 10-13 czerwca 2014 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
więcej >

Uhonorowanie zasłużonych sędziów

W uznaniu za niezłomność w dochowaniu wierności zasadzie niezawisłości sędziowskiej, postawę oraz działalność w latach 1980-1989 ubiegłego wieku, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła uroczyście uhonorować medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”...

W uznaniu za niezłomność w dochowaniu wierności zasadzie niezawisłości sędziowskiej, postawę oraz działalność w latach 1980-1989 ubiegłego wieku, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła uroczyście uhonorować medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”
więcej >

Prof. Roman Hauser, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, doktorem honoris causa UMCS

W uznaniu dla dotychczasowego dorobku naukowego i wkładu w rozwój sądownictwa administracyjnego w Polsce Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nadal prof. Romanowi Hauserowi, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa tytuł doktora honoris causa. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 25 czerwca 2014 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS.

W uznaniu dla dotychczasowego dorobku naukowego i wkładu w rozwój sądownictwa administracyjnego w Polsce Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nadal prof. Romanowi Hauserowi, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa tytuł doktora honoris causa. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 25 czerwca 2014 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS.
więcej >

Spotkanie Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z kierownictwem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Członkowie Prezydium i przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa spotkali się 17 czerwca 2014 roku w Krakowie z kierownictwem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

X
Członkowie Prezydium i przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa spotkali się 17 czerwca 2014 roku w Krakowie z kierownictwem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
więcej >

SSN Antoni Górski wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”

SSN Antoni Górski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2010-2014, wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”


W związku z zakończeniem kadencji SSN Antoniego Górskiego jako członka Rady i jej Przewodniczącego w latach 2010-2014, w uznaniu wzorowej postawy sędziowskiej, bardzo dużego zaangażowania i sprawnego kierowania pracami Rady oraz wysiłku na rzecz umacniania jej konstytucyjnej roli strażnika niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Krajowa Rada Sądownictwa, postanowiła uroczyście podziękować i uhonorować SSN Antoniego Górskiego medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”. Medal wraz z gratulacjami wręczył prof. Roman Hauser Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu plenarnym 12 czerwca 2014 r.

więcej >

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości żądania przez Ministra Sprawiedliwości akt sądowych zgodne ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa

 

X
więcej >

Aktualności

zobacz wszystkie >

Kalendarium

zobacz wszystkie >

14-17 lipca 2014 r.

Warszawa – wizyta studyjna delegacji Najwyższej Rady Sądowej Republiki Słowenii. Stronę słoweńską reprezentowali: Janez Vlaj, Przewodniczący Rady Sądowej, starszy Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, Milan Petek, Członek Rady Sądowej, starszy sędzia Sądu Rejonowego w Novej Goricy oraz Maja Jurak, Sekretarz Generalny Rady Sądowej, starszy Sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublanie. Delegacji ze strony Krajowej Rady Sądownictwa towarzyszyli: prof. Roman Hauser Przewodniczący Rady, sędzia Piotr Raczkowski, Wiceprzewodniczący Rady oraz członkowie: sędzia Katarzyna Gonera, sędzia Jan Kremer, sędzia Janusz Zimny, sędzia Waldemar Żurek oraz Szef Biura Rady sędzia Roman Kęska.

więcej >

print