Członek Rady

Marek Jaskulski - prawnik, sędzia, członek Krajowej Rady Sądownictwa.

Ur. 30 września 1963 r. w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Laureat II nagrody konkursu imienia prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie.

W latach 1988 - 1990 odbył aplikację sędziowską w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Od 1 listopada 1990 r. - asesor, a od 17 listopada 1992 r. - sędzia w Sądzie Rejonowym w Złotowie. Obecnie sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Orzeka w I Wydziale Cywilnym.

Uchwałą Sejmu RP z 6 marca 2018 r. został wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 7 marca 2018 r. Od 27 kwietnia 2018 r. członek Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa.

Wieloletni, aktywny działacz Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, członek Stowarzyszenia od 2001 r., członek krajowej Komisji Rewizyjnej od 2016 r., w latach 2012 -2018 wiceprezes oddziału Wielkopolska.

Prowadzi autorski program edukacji prawnej młodzieży licealnej w Poznaniu. Współpracuje z Oratorium Filipińskim przy organizacji wydarzeń kulturalnych na rzecz społeczności lokalnej.