Scientific Committee

Chief: prof. Joanna Gondek

Members: prof. Andrzej BAŁANDYNOWICZ, prof. Ivan BILIARSKY (Bulgaria), prof. Robert BRTKO (Slovakia), prof. Liqun CAO (Canada), dr hab. Elżbieta CZARNY-DROŻDŻEJKO, dr hab. Tomasz DEMENDECKI, prof. Dariusz DUDEK, prof. Ewa GUZIK-MAKARUK, prof. Jolanta JABŁOŃSKA-BONCA, prof. Ena KAZIĆ-ÇAKAR (Bosnia and Herzegovina), dr hab. Wojciech KONASZCZUK, dr hab. Jarosław KOSTRUBIEC, dr hab. Artur KOTOWSKI, prof. Anna ŁABNO, prof. Justin MCDEVITT (USA), Grzegorz OCIECZEK PhD, prof. Emil PŁYWACZEWSKI, prof. Wojciech RADECKI, dr hab. Joanna RADWANOWICZ-WANCZEWSKA, dr hab. Maciej RUDNICKI, prof. Roberto RUSSO (Italy), prof. Mirosław SADOWSKI, prof. Kurt SCHMOLLER (Austria), dr hab. Iwona SIEROCKA, dr hab. Paweł SKRZYDLEWSKI, prof. Abel SOUTO MIGUEL (Spain), dr hab. Tomasz SZANCIŁO, prof. Konstantin TANEV (Bulgaria), dr hab. Grzegorz TYLEC, prof. Paola TODINI (Italy), Andrzej WAŻNY PhD, dr hab. Krzysztof WROCZYŃSKI, dr hab. Kamil ZARADKIEWICZ, prof. Luigi ZINGORE (Spain/Italy).

Editorial board

Chief: Dariusz DRAJEWICZ PhD
Members: Marek JASKULSKI, Maciej NAWACKI PhD, Dagmara PAWEŁCZYK-WOICKA

Editorial Team

Editor-in-chief: Wojciech KOTOWSKI
Deputy editor-in-chief: Jędrzej KONDEK PhD
Secretary: Wojciech POTOCKI PhD