Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 15 grudnia 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 15 grudnia 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 -15 grudnia 2023 r. będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów