Hon.
Prof. Filippo DONATI
President of the
European Network of the
Councils for the Judiciary

I want to express my thanks for the information about the Extraordinary General Assembly of the European Network of Councils for the Judiciary, which will be held in Vilnius. However, I will not take part in this meeting. I believe that the decision of the ENCJ to suspend the National Council of the Judiciary of Poland as a member of this organisation was made without a legal basis and does not comply with the ENCJ Statutes. Therefore, the pre-condition for the participation of the National Council of the Judiciary in events of the Network is the prior repeal of the resolution of the General Assembly about suspension of the KRS membership.
At the same time, I kindly inform you that the National Council of the Judiciary of Poland upholds all its arguments presented in the explanations which have been submitted at the request of the European Network of Councils for the Judiciary and declares its readiness for further collaboration with the ENCJ.


Yours sincerely,
judge Paweł Styrna

Sz. P.
Prof. Filippo DONATI
Przewodniczący
Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa


Dziękuję za informację o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, które odbędzie się w Wilnie. Nie wezmę udziału w tym spotkaniu. Uważam, że decyzja ENCJ o zawieszeniu KRS w prawach członka tej organizacji została podjęta bez podstawy prawnej i jest sprzeczna ze Statutem ENCJ. Warunkiem udziału w spotkaniach w ramach Sieci jest więc uprzednie uchylenie uchwały Zgromadzenia Ogólnego o zawieszeniu Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Sądownictwa podtrzymuje wszystkie swoje argumenty przedstawiane w wyjaśnieniach, które były składane na prośbę Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i deklaruje gotowość do dalszej współpracy z ENCJ.

Z poważaniem
sędzia Paweł Styrna

Due to the wide interest of international public opinion in the situation of the judiciary in Poland, we present below the translation (available in English, French and Spanish languages) of the Position of the National Council of the Judiciary of Poland (KRS) of 30 July 2021, concerning the independence of the Council, with regard to the judgment of the Court of Justice of the European Union of 15 July 2021 (case no. C-791-/19) as well as current English and French translations of the Law on the National Council of the Judiciary.

POSITION OF THE NATIONAL COUNCIL OF THE JUDICIARY of 30 July 2021 regarding CJEU judgment dated 15 July 2021 (C-791/19)

The National Council of the Judiciary notes with deep concern and disappointment the findings set out in the CJEU judgment dated 15 July 2021 to the effect that the new system of disciplinary liability fails to ensure the independence and impartiality of the Disciplinary Chamber, inter alia, on the grounds that the Disciplinary Chamber has been staffed exclusively with judges selected by the National Council of the Judiciary, whose 15 judicial members were elected by the Sejm, and that the National Council of the Judiciary is a body whose independence may raise legitimate concerns.

Data wydarzenia: 26-10-21

Data wydarzenia: 26-10-21
Data końca wydarzenia: 29-10-21

26 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
27 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 15-10-21