Dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa

Akty prawne

Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz.269) - źródło: www.rcl.gov.pl 502.85 kB 1812 Pobierz Zobacz
Uchwała Nr 1/2023 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. 2023 poz. 78) - źródło: www.rcl.gov.pl 418.86 kB 68 Pobierz Zobacz
Uchwała Nr 610.2021 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. 2021 poz. 530) - źródło: www.rcl.gov.pl 263.27 kB 551 Pobierz Zobacz
Uchwała Nr 415.2020 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. 2020 poz. 595) - źródło: www.rcl.gov.pl 279.33 kB 730 Pobierz Zobacz
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 12.64 kB 638 Pobierz
Uchwała Nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. 2019 poz. 192) - źródło: www.rcl.gov.pl 308.17 kB 1264 Pobierz Zobacz
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1443) - źródło: www.rcl.gov.pl 446.83 kB 740 Pobierz Zobacz
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1045) - źródło: www.rcl.gov.pl 279.36 kB 423 Pobierz Zobacz
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 848) - źródło: www.rcl.gov.pl 253.34 kB 513 Pobierz Zobacz
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 52) - źródło: www.rcl.gov.pl 1.46 MB 491 Pobierz Zobacz
UCHWAŁA NR 950/2020KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 grudnia 2020r .w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa 245.73 kB 315 Pobierz Zobacz

Regulamin Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Uchwała 1317 KRS z 24.09.2021 298.63 kB 188 Pobierz Zobacz
Regulamin Biura KRS 2.71 MB 237 Pobierz Zobacz
Schemat organizacyjny Biura KRS 172.11 kB 159 Pobierz Zobacz