RADA NAUKOWA 
Przewodniczący – dr hab. Maria Joanna GONDEK


Członkowie krajowi: prof. Andrzej BAŁANDYNOWICZ,  dr hab. Elżbieta CZARNY-DROŻDŻEJKO, dr hab. Tomasz DEMENDECKI, prof. Dariusz DUDEK, prof. Ewa GUZIK-MAKARUK, prof. Jolanta JABŁOŃSKA-BONCA, dr hab. Wojciech KONASZCZUK, dr hab. Jarosław KOSTRUBIEC, dr hab. Artur KOTOWSKI, prof. Anna ŁABNO, dr Grzegorz OCIECZEK, prof. Emil PŁYWACZEWSKI, prof. Wojciech RADECKI, dr hab. Joanna RADWANOWICZ-WANCZEWSKA, dr hab. Maciej RUDNICKI, prof. Mirosław SADOWSKI, dr hab. Iwona SIEROCKA, dr hab. Paweł SKRZYDLEWSKI, dr hab. Tomasz SZANCIŁO, dr hab. Grzegorz TYLEC, dr Andrzej WAŻNY, dr hab. Krzysztof WROCZYŃSKI, dr hab. Kamil ZARADKIEWICZ.

Członkowie zagraniczni: prof. Ivan BILIARSKY (Bułgaria), prof. Robert BRTKO (Słowacja), prof. Liqun CAO (Kanada), prof. Ena KAZIĆ-ÇAKAR (Bośnia i Hercegowina), prof. Justin MCDEVITT (USA), prof. Roberto RUSSO (Włochy), prof. Kurt SCHMOLLER (Austria), prof. Miguel ABEL SOUTO (Hiszpania), prof. Konstantin TANEV (Bułgaria), prof. Paola TODINI (Włochy), prof. Luigi ZINGORE (Hiszpania/Włochy).

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Przewodniczący – dr Dariusz DRAJEWICZ

Członkowie: Marek JASKULSKI, dr Maciej NAWACKI, Dagmara PAWEŁCZYK-WOICKA

REDAKCJA
Redaktor Naczelny – Wojciech KOTOWSKI
Z-ca Redaktora Naczelnego – dr Jędrzej KONDEK
Sekretarz Redakcji – dr Wojciech POTOCKI