Data wydarzenia: 22-03-19

W związku z artykułami opublikowanymi w kilku portalach internetowych, m.in.: okopress.pl, wp.pl, onet.pl, które są poświęcone  awansowi sędziego Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim Michała Lasoty, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych uprzejmie informuję, że podana tam informacja jakoby Krajowa Rada Sądownictwa zadecydowała o wyborze sędziego Lasoty na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu jest nieprawdziwa.

   
Krajowa Rada Sądownictwa nie ma uprawnień do wskazywania kandydatów na prezesów sądów jakiejkolwiek instancji. Zgodnie z kompetencjami Rady zapisanymi w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa (art. 3 pkt 5) Rada jedynie wyraża opinię w sprawie odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu powszechnego oraz prezesa albo zastępcy prezesa sądu wojskowego.


Sędzia Michał Lasota złożył wniosek o rozpatrzenie jego kandydatury w konkursie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Elblągu. Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 19 -22 marca 2019 r. w głosowaniu podjęła decyzję o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosku o powołanie sędziego Lasoty do tego sądu.

Sędzia dr Maciej Mitera
Rzecznik Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa