Data wydarzenia: 16-07-19

Wczoraj tj. 15 lipca 2019 r. wraz z Wiesławem Johannem – Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa odbyłem robocze spotkanie z Haliną Szymańską – Szefem Kancelarii Prezydenta RP.

Rozmowa dotyczyła spraw, w których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagane jest współdziałanie Kancelarii Prezydenta RP z Krajową Radą Sądownictwa. Został poruszony temat przeprowadzonej niedawno zmiany Regulaminu Sądu Najwyższego, zwiększającej liczbę etatów sędziowskich w Sądzie Najwyższym. Ponadto, omówiono zagadnienia związane z obwieszczonym 11 lipca 2019 r. konkursem na 6 stanowisk sędziego SN w Izbie Dyscyplinarnej. Przedmiotem rozmów były również 3 konkursy na 11 stanowisk sędziego SN w izbach: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, obwieszczone w sierpniu 2018 r., które podlegały dotychczas wstrzymaniu na mocy zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-619/18. Rozmowy prowadzone w tej sprawie poprzedziła wymiana korespondencji. 

Spotkanie miało na celu wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości oraz doprecyzowanie stanowisk prezentowanych przez obie strony.


Sędzia Leszek Mazur
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa