Data wydarzenia: 14-04-22

dotyczące postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2022 r., wydanego w sprawie o sygn. akt XII Co 769/22

 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt XII Co 769/22 orzekł wobec sędziego, karę 15.000 złotych grzywny połączoną z jednoczesną zamianą na pozbawienie wolności w wymiarze 15 dni w razie niewykonania grzywny. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wydanie orzeczenia o zastosowaniu kary pozbawienia wolności (aresztu) wobec osoby, której z mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje immunitet formalny gwarantujący, że nie będzie pozbawiona wolności bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie stanowi oczywiste naruszenie art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się do Prokuratora Generalnego o niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań prawnych mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem stosownie do art. 2 ustawy – Prawo o prokuraturze.