Data wydarzenia: 10-01-23

w sprawie środków tymczasowych (interim measures) zastosowanych w skargach rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:


- Leszczyńska-Furtak p. Polsce (skarga nr 39471/22),

- Gregajtys p. Polsce (skarga nr 39477/22),

- Piekarska-Drążek p. Polsce (skarga nr 44068/22).