Data wydarzenia: 10-02-23

w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2023 r. (znak: DLPK-II.401.6.2022), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt