Data wydarzenia: 08-12-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 29 listopada 2022 r. (znak: SPS-WP.020.317.5.2022), nie zgłasza do niego uwag w zakresie kompetencji należących do Rady.

projekt