Data wydarzenia: 23-06-23
Data końca wydarzenia: 23-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, przekazanym w dniu 12 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.71.4.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

 Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF