w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 17 stycznia 2020 r. (SPS-WP-173-14/20) nie zgłasza do niego uwag.

projekt