Data wydarzenia: 15-05-23
Data końca wydarzenia: 19-05-23

15 maja – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 maja – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 maja– godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 maja – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 20-04-23

Data wydarzenia: 19-04-23

Data wydarzenia: 18-04-23

Data wydarzenia: 18-04-23
Data końca wydarzenia: 21-04-23