Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 21 - 24 września 2021 r. - będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów