Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 - 31 marca 2023 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego