Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 15 grudnia 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego