Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwały  w przedmiocie przeniesienia w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku.