Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 9 czerwca 2020 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego