Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 7-10 lipca 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.

7-10 lipca, wykaz odwołania od podziału czynności

7-10 lipca 2020 r. wykaz kandydatów przedstawionych przez KRS