Spis treści

THEORETICA

prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, kierownik Katedry
Pedagogiki Pokoju i Probacji
Ofiary przestępczości przeciwko domostwu przyrodniczemu

PRACTICA

prof. dr hab. Wojciech Radecki, emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko środowisku w prawie międzynarodowym i unijnym (część 1)

dr hab. Grzegorz Maroń, prof. Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Sądowa ocena szczerości przekonań religijnych

Edyta Dzielińska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Anna Stasiak, radca prawny w Kancelarii Piotrowski i Wspólnicy
Odpowiedzialność karna członków zarządu spółek kapitałowych w świetle ustawy Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne

dr Igor Zduński, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, adiunkt Politechniki Bydgoskiej
Katarzyna Bakuła, mgr prawa (Bydgoszcz)
Koncepcje odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle art. 299 k.s.h.

VARIA

Robert Kucharski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Częstochowie
Sądownictwo Księstwa Warszawskiego – zręby nowożytnego wymiaru sprawiedliwości