Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 8 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1210 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Działdowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Data wydarzenia: 07-11-23

Data wydarzenia: 07-11-23
Data końca wydarzenia: 10-11-23

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 31 października 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1176 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 października 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1166 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olecku;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie.

Data wydarzenia: 27-10-23