Dziś, 10 maja 2023 r., na posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa rozpoczynają się wysłuchania 12 kandydatów do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Potrwają aż do 18 maja br. Dorobek zawodowy, w tym naukowy i orzeczniczy każdego z kandydatów, ich prezentacje i odpowiedzi na zadawane pytania – dzięki zasadzie jawności posiedzeń Rady
i transparentności jej decyzji - można śledzić na żywo za pośrednictwem strony internetowej krs.pl - https://krs.pl/pl/transmisja-online.html. Każdy ze śledzących obrady może ocenić przygotowanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.
Część kandydatów, którzy zgłosili udział w konkursie, weźmie osobisty udział w wysłuchaniach, inni zaprezentują swój dorobek łącząc się z członkami KRS zdalnie. Według kolejności wysłuchania będą to: Piotr Sokal, Tomasz Szczurowski, Dariusz Paweł Rutkowski,
Piotr Telusiewicz, Bartłomiej Starosta, Krzysztof Antoni Brancewicz, Agnieszka Maria Jurkowska-Chocyk, Grzegorz Jan Tylec, Adam Doliwa, Paweł Stanisław Bucoń, Marcin Remigiusz Trzebiatowski, Rafał Lucjan Krupiński.
Wstępna prezentacja kariery zawodowej kandydatów została już przedstawiona Radzie na posiedzeniu 9 maja br. Także ona była transmitowana na żywo. Zapis tego posiedzenia jest dostępny na stronie www.krs.pl
Po zakończeniu wysłuchań członkowie Krajowej Rady Sądownictwa będą głosować nad każdą z kandydatur, po czym Rada przedstawi Prezydentowi RP wnioski o powołanie wybranych kandydatów na stanowisko sędziego Izby Cywilnej SN.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 10 maja 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 494 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łomży;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Data wydarzenia: 09-05-23

Data wydarzenia: 09-05-23
Data końca wydarzenia: 12-05-23

9 maja – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 maja– godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
11 maja – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
12 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 15-05-23
Data końca wydarzenia: 19-05-23

15 maja – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 maja – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 maja– godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 maja – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 457 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.