Data wydarzenia: 15-03-23

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Rada pozytywnie opiniuje projekt, przekazany przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DLUS-I.4601.7.2023).

projekt