Data wydarzenia: 13-12-19

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

 

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 29 listopada 2019 r. (znak: DLPC-V.4190.6.2019), nie zgłasza uwag, co do jego treści.