Data wydarzenia: 13-12-19

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym (nr wykazu B 479)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym (nr wykazu B 479), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia
2 grudnia 2019 r. (DLPK-I.401.10.2019) nie zgłasza do niego uwag.