Data wydarzenia: 08-01-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 20 grudnia 2019 r. (Nr SPS-WP-173-32/19) opiniuje go negatywnie.

Projekt zakłada rozdzielenie urzędu Ministra Sprawiedliwości i urzędu Prokuratora Generalnego oraz w konsekwencji reguluje tryb wybierania i odwoływania Prokuratora Generalnego, co stanowi powrót do rozwiązania, które funkcjonowało już w polskim systemie prawnym.

Krajowa Rada Sądownictwa podziela pogląd, że jedną z podstawowych funkcji państwa i jednocześnie obowiązków rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Powyższe jest realizowane między innymi przez prokuraturę, a zatem rozdzielenie urzędu Ministra Sprawiedliwości i urzędu Prokuratora Generalnego zasadniczo ogranicza możliwość realizacji przez Radę Ministrów konstytucyjnych zobowiązań wobec państwa związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jego obywatelom.