Data wydarzenia: 08-01-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

            Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – przesłanym przy piśmie Szefa Kancelarii Sejmu z 18 grudnia 2019 r. (znak: SPS-WP-173-23/19), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt ustawy