Data wydarzenia: 09-06-20

w przedmiocie senatorskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 76)

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senatorskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 76), przekazanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 kwietnia 2020 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.13.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt