Data wydarzenia: 28-08-23
Data końca wydarzenia: 28-08-23

Projekt
PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniu 28 sierpnia 2023 r.
godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniu 28 sierpnia 2023 r.;
2. Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości;
3. Dyskusja w sprawach poruszonych we wniosku Ministra Sprawiedliwości o zwołanie posiedzenia KRS z dnia 14 sierpnia 2023 r.;
4. Wolne wnioski;