Data wydarzenia: 07-11-23
Data końca wydarzenia: 10-11-23

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 7-10 listopada 2023 r.
7 listopada – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
8 listopada – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
9 listopada – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 listopada – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 7-10 listopada 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego (nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości: A516);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WNIOSEK ASESORA WSA O POWOŁANIE NA SĘDZIEGO WSA:
12.1. do WSA w Łodzi;
WNIOSEK ASESORA SR O POWOŁANIE NA SĘDZIEGO SR:
12.2. do SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku;
12.3. do SR Lublin-Zachód w Lublinie;
12.4. do SR Lublin-Zachód w Lublinie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.5. SO w Białymstoku M.P. z 2023 r., poz. 419 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.6. SA w Katowicach M.P. z 2023 r., poz. 337 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.7. SO w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 558 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.8. SO w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 129 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.9. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1090 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.10. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1291 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.11. SO w Gdańsku M.P. z 2023 r., poz. 439 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SO w Toruniu M.P. z 2023 r., poz. 325 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SO w Gliwicach M.P. z 2023 r., poz. 421 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SR w Tarnowskich Górach M.P. z 2022 r., poz. 1289 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SR w Bytomiu M.P. z 2023 r., poz. 144 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SR w Sosnowcu M.P. z 2023 r., poz. 240 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SO w Nowym Sączu M.P. z 2023 r., poz. 453 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SA w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 439 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SA w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 531 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.20. SO w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 337 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SO w Zielonej Górze M.P. z 2023 r., poz. 718 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SO w Zielonej Górze M.P. z 2023 r., poz. 578 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SO w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 306 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SO w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 327 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SA w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 327 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1282 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 417 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 306 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SA we Wrocławiu M.P. z 2023 r., poz. 407 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SA we Wrocławiu M.P. z 2023 r., poz. 326 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SO w Legnicy M.P. z 2023 r., poz. 240 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SO w Legnicy M.P. z 2023 r., poz. 419 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SO w Opolu M.P. z 2023 r., poz. 514 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.34. SR w Dzierżoniowie M.P. z 2023 r., poz. 143 (6 kandydatów na 1 miejsce);
12.35. SO we Wrocławiu M.P. z 2023 r., poz. 424 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.36. SO we Wrocławiu M.P. z 2023 r., poz. 272 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.37. SO we Wrocławiu M.P. z 2023 r., poz. 407 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.38. SO we Wrocławiu M.P. z 2023 r., poz. 268 (2 kandydatów na 2 miejsca);
12.39. SO we Wrocławiu M.P. z 2023 r., poz. 325 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.40. SO we Wrocławiu M.P. z 2023 r., poz. 327 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.41. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 514 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.42. SO w Przemyślu M.P. z 2021 r., poz. 1066 (1 kandydat na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY
WNIOSEK O MIANOWANIE
EGAZAMINOWANEGO APLIKANTA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ:
12.43. do SR w Słupsku;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 10/2023 z posiedzenia KRS w dniach 20-23 czerwca 2023 r.;
18. Propozycja stanowiska KRS w związku z postanowieniem SN z dnia 28 czerwca 2023 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie z odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr 1221/2021 z 9 września 2021 r.;
19. Opinia KRS w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
20. Wolne wnioski;