Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 16 - 19 lutego 2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów

Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 28 – 31 stycznia 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.