Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 25  czerwca 2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 11 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 11 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane sprawy o ponowne rozpatrzenie wniosków 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 11 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 11 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane odwołania od podziału czynności asesora i sędziego 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 11 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 11 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów