Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 11 września 2020 r. - będą rozpatrywane odwołania od podziału czynności sędziego :

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 11 września 2020 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego :

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 11 września 2020 r. - będą rozpatrywane zgłoszenia następujących kandydatów :

Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 18 – 21 sierpnia 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.