Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 11 września 2020 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 11 września 2020 r. - będą rozpatrywane odwołania od podziału czynności sędziego :

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 11 września 2020 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego :