Wykaz osób w stosunku, do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 21-24 lipca 2020 r. podjęła uchwały o przedstawieniu wniosków o powołanie na stanowisku sędziego i asesora sądowego.