Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 21 – 24 lipca 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.

21-24 lipca 2020 - odwołania od podziału czynności