Data wydarzenia: 16-10-19

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Data wydarzenia: 14-10-19

STANOWISKO
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 października 2019 r.

Data wydarzenia: 14-10-19

dotyczące zarzutów publikowania antysemickich treści przez sędziego Jarosława Dudzicza

Data wydarzenia: 03-10-19


w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku

Data wydarzenia: 03-10-19


w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw