Data wydarzenia: 23-07-20

w przedmiocie senatorskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 

Data wydarzenia: 23-07-20

w przedmiocie poselskich projektów ustaw – Przepisy wprowadzające ustawę o związku partnerskim i ustawy o związku partnerskim

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie sądowej kontroli uchwał Rady

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej