Data wydarzenia: 13-06-23
Data końca wydarzenia: 13-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 czerwca 2023 r.

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi, przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 7 czerwca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.58.2023) na podstawie
art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,
opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

 Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF